Svaki unban zahtev treba da izgleda ovako:


Nick:
SteamID:
IP adresa: *Nije potrebno dostaviti, sem ukoliko unban admin ne zatrazi od vas*
Datum i vreme bana:
Admin:
ScreenShot:
Demo:
Razlog:


__________________________________________________ __________________________________________________ ____

Ukoliko sumnjate na nekog da ima neki vid cheat-a, ili je koristio isti. Dovoljno je da postavite zahtev koji izgleda ovako:

1. Nick:
2. SteamID:
3. SS+Demo:
4. Razlog:


Kao razlog navedite zbog čega sumnjate i obavezan je SS ili DEMO.