Pozdrav svima!
Pokazacu vam kako da napravite da komandom aktivirate/deaktivirate dupli exp.
Ovaj TUT je od GF moda, ali mozete lako prilagotiti svome.

Na vrh skripte stavite:
new respekti; //Varijabla za registrovanje da li su ukljuceni ili iskljuceni d. exp

Pod public PayDay(), umesto
PlayerInfo[i][pExp] ++;


stavite:
if(respekti == 0) // Ako su iskljuceni
{
PlayerInfo[i][pExp] ++; //++ Znaci da dodaje igracima 1
}
else // U suprotnom
{
PlayerInfo[i][pExp] += 2; //+= 2 Znaci dodaje igracima 2
}


Sada komandu stavite na kraj moda:
CMD:dupliexp(playerid, params[])
{
if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid, -1, "Nisi ovlascen.");
new vrsta;
respekti = vrsta;
if(sscanf(paramas, "i", vrsta)) return SendClientMessage(playerid, -1, "/dupliexp 1/0 [On/Off]");
if(vrsta == 1)
{
SendClientMessageToAll(-1, "Admin je ukljucio duple respekte.");
}
else if(vrsta == 0)
{
SendClientMessageToAll(-1, "Admin je iskljucio duple respekte.");
}
retrun 1;
}


To bi bilo to od mene uzivajte