Opšte Admin komande:

amx_kick "nick" "razlog" - Izbaci igraca.
amx_ban "nick" "vreme" "razlog" - Ban igraca.
amx_banip "IP, ili VALVE_ID" "vreme" "razlog" - Ban igraca na IP adresu, ili igraca koji je na VALVE_ID
amx_unban "IP, ili steamID" - Unban igraca.
amx_gag "nick" "120" - Igrac ne moze da kucka, pise dva minuta (120s).
amx_ungag "nick" - Igracu je skinuta zabrana kuckanja, pisanja.
amx_slay "nick" - Ovim ubijate igraca.
amx_slap "nick" "steta" - Osamari igraca ako na mestu "stete" stavite 0. Ako stavite vise, skida mu hp.
amx_who - Prikaz igraca, odnosno admina na serveru.
amx_map "ime mape" - Menjanje mape.
amx_nick "original nick" "novi nick" - Menjanje imena igracu.
amx_plugins - Prikaz liste plugina instaliranih na serveru.
amx_spectate - Kada udjete u spec kucate ovu komandu da budete u nevidljivom spectate-u (korisna komanda za pracenje citera).


Čvar komande:

amx_cvar amx_nextmap de_dust2 - Ovim ste stavili da sledeca mape bude de_dust2.
amx_cvar mp_maxrounds 20 - Produzili ste mapu za 20 rundi (ako se time racuna preko rundi).
amx_cvar mp_timelimit 20 - Produzili ste mapu za 20 minuta (ako se time racuna preko minuta).
amx_cvar sv_restart 1 - Restart ste server.
amx_cvar mp_freezetime 3 - Stavili ste freezetime 3s (vreme na pocetku runde).
amx_addban "nick" "steam" vreme "razlog" - Dodavanje bana nakon sto igrac izadje sa servera.
amx_addbanip "nick" "steam" vreme "razlog" - Dodavanje bana nakon sto igrac izadje sa servera.


Chat komande:

amx_say "poruka" - Salje se poruka igracima, nick admina je zelene boje.
amx_chat "poruka" - Salje se poruka adminima, samo admini vide poruku.
amx_psay "nick" "poruka" - Salje privatna poruka igracu na serveru.
amx_tsay "boja" "poruka" - Sa leve strane velikim belim slovima izlazi poruka (ovo je zabranjeno na nasem serveru).
amx_csay "boja" "poruka" - Poruka u centru velikim belim slovima (ovo je zabranjeno na nasem serveru).
amx_say %s Imas za boost? - Komanda svima igračima na serveru šalje PM sa određenim tekstom u ovom slucaju "Imas za boost?"

Menu komande:

amxmodmenu - Izbacuje ceo amx meni (ban, kick, slap, slay, team).
amx_mapmenu - Izbacuje meni sa mapama.
amx_votemapmenu - Izbacuje meni sa mapama za koje ce igraci kasnije glasati.
amx_kickmenu - Izbacuje kick meni.
amx_banmenu - Izbacuje ban meni.
amx_slapmenu - Izbacuje slap meni.
amx_teammenu - Izbacuje trenutne timove igraca. Mozete da prebacujete igrace iz ct u tt i obrnuto preko ovog menija.


Stats komande:

say: /hp - Izbacuje preostale helte (hp) igraca koji te je ubio.
say: /me - Izbacuje helte igrace koje si pogodio.
say: /statsme - Izbacuje tvoj status.
say: /stats - Izbacuje status drugih igraca.
say: /top15 - Top lista igraca.
say: /rank - Izbacuje tvoj rank na serveru.